YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

PeperzakBioAdvies

 

Advies op het gebied van de mariene biologie; m.n. plaagalgen

 

Marine Biology Consultancy; specialisms Harmful Algae

 

Schoudieck 42, 1791 WG Texel, The Netherlands peperzakbioadvies@gmail.com

 

Wat is een plaagalg?

Een plaagalg is een microorganisme dat een plaag vormt door het maken van gifstoffen (toxinen) in het water. Ook kan hij door in grote aantallen voor te komen water verkleuren, schuim maken of andere overlast veroorzaken.

Het Nederlandse woord 'plaagalgbloei' is de vertaling van het engelstalige en wereldwijd gebruikte 'Harmful Algal Bloom' (HAB)

• Phaeocystis globosa (schuimalg)

Het schuim van deze alg is niet giftig. Kinderen kunnen er veilig in spelen. Het schuim wordt in het voorjaar gevormd onder invloed van wind en de resten van deze alg. Voor onderzoek aan en een 'fuzzy-logic' model van Phaeocystis-schuim: zie Blauw, A.N., F.J. Los, J. Huisman and L. Peperzak (2010).

Phaeocystis-bloeien, grote hoeveelheden van de alg in het water, kunnen echter ook naar de zeebodem zakken en daar het bodemleven verstikken. Dit gebeurde in 2001 in de Oosterschelde en leidde tot de sterfte van grote hoeveelheden mosselen (zie "Mosselsterfte") en L. Peperzak & M. Poelman (2008).

• Dinophysis »

is een giftige zoutwateralg. Opgenomen als voedsel door mosselen veroorzaakt hij diarree bij mensen die de mosselen eten (DSP). Gelukkig komt DSP in Nederland niet vaak voor.

Mikroskoop-opname van een ca. 20 µm grote cel. Resultaten van onderzoek naar Dinophysis in de Nederlandse Noordzee, zie:

L. Peperzak et al. (1996).

• Microcystis»

 

Links een kolonie van de bacterie Microcystis.

Hij wordt ook wel 'blauwalg' genoemd.

Hij is echter groen met het blote oog, en rood als hij met blauw licht wordt bestraald zoals op deze mikroskoopfoto.

Microcystis is een zoetwatersoort diegiftig is en stank veroorzaakt,o.m. in het Volkerak-Zoommeer.

Hij is te bestrijden door het water zouter te maken (zie Verspagen et al. 2006).

Het balkje linksonder is 50 µm (0,05 mm) breed.